Sairauskulut verotuksessa

10.3.2020

Sairauskulujen perusteella voi hakea huojennusta verotukseen. Verottaja kutsuu tätä veronmaksukyvyn aluntumisvähennykseksi. Sitä voi hake, jos yksinasujan tulot ovat alle 27 000 euroa, puolisoiden yhteensö 40 000 auroa vuodessa.

Vähennystä pitää hakea itse, se kannattaa tehdä kun esitäytetty veroilmoitus saapuu verottajalta.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi saada harkinnanvaraisesti sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella. Vähennykseen vaikuttavat koko vuoden tulot sekä muiden perheenjäsenten tulot ja varallisuus. Vähennys tehdään ansiotuloista ja on enintään 1400 euroa.

Vähennystä voi hakea pelkkien sairauskulujen perusteella, jos perheenjäsenten yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 auroa vuodessa. Jotta vähennystä voi saada, sairauskulujen on oltava vähintään 10% ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä. Verohallinto kehottaa säilyttämään kuitit sairauskuluista.

Hekemukseen tarvittavat tiedot voi täyttää OmaVero-palvelussa netissä. Tiedot voi ilmoittaa verottajalle myös paperilomakkeella 50A jonka voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030.