Kiinnostaako kokemustoiminta?

27.12.2022

Kokemustoimija on koulutettu kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita tai vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa erityisesti sote-alan ammattilaisille.

Raumaliitto järjestää keväällä kokemustoimijoiden peruskurssin. Se koostuu lähijaksoita ja webinaareista sekä välitehtävistä. Koulutuksen jälkeen kukin osallistuja suorittaa vielä näyttökokeen.

Tilaa lisätietoa: https://link.webpropol.com/s/kototiedote